Gruppeopdeling

Elefanter-Løver-Børnehaveklasse

Vi har valgt at dele børnehaven op i 3 aldersgrupper:

Elefanterne - 2,5-4 år (voksne Sabine og Pia)
Løverne - 4-5 år (voksne Kirsten og Margit/Pia)
Børnehaveklassen 5-6 år (voksen Margit)

Når børnene begynder i børnehaven kommer de i Elefantgruppen, hvor de får tid til at ankomme i børnehaven. Elefanterne er ikke på så mange ture ud af huset og har ikke så mange aktiviteter med personer der kommer udefra, da vi mener det i begyndelsen er vigtigst børnene lærer hinanden, de voksne, de fysiske rammer og børnehavens rytme at kende. I Elefantgruppen har børnene også tid til at lære at blive selvhjulpen.

I Løvegruppen bliver børnene tilbudt flere aktiviteter, projekter og ture ud af huset. Her begynder vi at stille flere krav og børnene bliver lidt efter lidt forberedt på at blive børnehaveklassebarn, idet de møder tal og bogstaver og flere og flere temaer sammen med børnehaveklassen.

Børnehaveklassen er to gange om ugen inde på Treja danske Skole, hvor de arbejder med bogstaver og om fredagen arbejer de med tal i børnehaveklasselokalet i børnehaven. Læs mere om børnehaveklassen her