Børnehaveklassen

De kommende skolebørn, dvs. de børn, der aldersmæssigt skal starte i skolen året efter, begynder det nye børnehaveår i børnehaveklassen.

Formålet med børnehaveklassen er, at børnene skal opleve en tryg og glidende overgang mellem børnehaven og skolen. Skiftet skal opleves som sjovt og spændende. Og der skal arbejdes med tal og bogstaver. Der ud over er det vigtigt børnene oplever de vigtigste rutiner når en klasse samles, at de øver at lytte og huske, at sige noget i en stor gruppe, vente på tur, tage hensyn til andre, lære og forstå en kollektiv besked og at øve i at gå i gang med en kollektiv/individuel opgave stillet af en voksen.
Bogstavindlæringen sker med udgangspunkt i "Gyserslottet", et materiale hvor bogstaverne bliver præsenteret via gyselige bogstav-monster, der bor på et slot - Gyserslottet. Der ud over arbejdes der med lydig opmærksomhed og med forskellige ord, så barnet oplever at bogstaver giver mening

Gyserslottet

Talindlæringen sker med udgangspunkt i materialet "Godtfreds Dyrehandel", hvor vi arbejder med tallene fra 1-20 og beskæftiger os med mængdebegrebet ud fra de mange dyr Godtfred efterhånden får i sin dyrehandel.

 Godtfreds Dyrehandel

I børnehaveklassen lægges der vægt på både den taktile, kinæstetiske, auditive og visuelle sans bliver inddraget. Det vil sige ud over at se og høre om bogstaver og tal får børnene dem i hånden, så de både kan føle og gribe efter dem, samt laves der bevægelseslege der understøtter læringen.

Hver tirsdag og torsdag fra kl. 9.00-12.00 er Børnehaveklassen inde på Treja danske Skole, hvor børnehaven har fået et lokale stillet til rådighed og kan bruge alle skolens faciliteter, som fx biblioteket eller gymnastiksalen. Om fredagen fra kl. 9.00-11.00 har Børnehaveklassen undervisning i børnehaven.

Efter sommerferien, oftest i september, overnatter Børnehaveklassen i børnehaven fra fredag til lørdag. Forældrene inviteres til "Børnehaveklasse-indskolings-fest" lørdag formiddag, hvor der holdes en lille fest for børnehaveklassebørnene og hvor de får deres "børnehaveklasse-indskolings-pose". Der ud over informeres forældrene om indholdet af  børnehaveklassearbejdet og forældrene får mulighed for at stille evt. spørgsmål.

Som afslutning på børnehaveåret og som en afsked med børnehaveklassen, holder børnehaven en fest lige inde sommerferien, hvor de kommende skolebørn bliver ”smidt” ud at børnehaven. Læs mere om sommer-udsmidnings-fest her

Børnehaveklassen bliver også inviteret til en førskoleundersøgelse ved Dansk Sundhedstjeneste mellem september og marts måned. Læs mere om undersøgelsen her.