Børnehavebidraget

Børnehavebidraget er pr. 1. januar 2014 165,- € pr. måned.

Børnehavebidraget indkræves for hele året og betales i 12 månedlige rater. Bidraget skal indbetales inden den 15. i måneden. For førskolebørn, der skal begynde i skole efter sommerferien, betales bedraget til udgangen af børnehaveåret (31. juli).

Det er muligt at søge om nedsættelse af sociale årsager. Forældre, der mener de er berettiget hertil, skal henvende sig til det ansvarlige "Sozialzentrum" i det amt de bor i.
Der kan også søges om søskenderabat. Ansøgningsskemaet fåes i børnehaven og sendes til Dansk skoleforening for Sydslesvig.