Samarbejdsråd

Samarbejdsrådet består af 3 forældrerepræsentanter, 2 repræsentanter fra personalet og lederen.

Indtil september 2014 er repræsentanterne:

Formand: Jörg Thomsen
Forældrerepræsentanter: Natascha Goike, Sonja Wäthje
Personalerepræsentaner: Sabine Tucholski, Margit Alexander
Sekratær: Pia Rehbein
Samarbejdsrådet bliver valgt på første forældremøde efter børnehavens sommerferie, dog senest i september. Repræsentanterne sidder for et år ad gangen.
Samarbejdsrådets vigtigste opgaver er at drøfte og fastsætte principper for børnehavens virksomhed. Så som samarbejdet mellem børnehave og hjem, børnehavens aktiviteter, herunder fælles arrangementer. Derudover godkender samarbejdsrådet bloktilskudsbudget efter forslag fra børnehavelederen.
Samarbejdsrådet holder møde mindst 3 gange om året og der ud over efter behov. Møderne er åbne for alle og børnehaven sender en invitation ud til alle forældre senest 14 dage før.