Forældresamarbejde

Vi vægter forædresamarbejdet meget højt og er af den opfattelse, at respekt, den gode dialog, åbenhed og forståelse for forskellighed, er grundstammen i et godt samarbejde.

Da vi ikke har den daglige kontalt til forældrene, fordi børnene som regel bliver bragt og hentet af vores børnehavebus, tilbyder vi forældrekaffe den 1. fredag hver måned.

Vi ønsker også, at have det vi kalder en "åben børnehave", forstået på den måde at forældrene skal mærke de er velkommen og de føler vi har tid til dem.