Sproggruppe

For de børn, hvor sprogvurderingen TRAS og vores indtryk viser et øget behov for sproglig støtte, kan deltage i sproggruppen.

En gang om ugen vil børnene i små grupper beskæftige sig med sang, remser, rim, forskellige ordlege og spil for at udvikle deres sprog.

Lige nu er der sproggruppe hver mandag fra kl. 10.00-12.00.

Hvis vi mener et barn med fordel kunne deltage i sproggruppen, bliver der i samarbejde med forældrene taget en beslutning om barnet skal deltage.