Bustransport

birger bus

For børnehavebørn, der bor længere end 2 km fra børnehaven, tilbyder Skoleforeningen bustransport mellem børnehave og hjem. Børnene bliver hentet og bragt til det bussestoppested, der er nærmeste børnenes hjem.

Bustransporten koster 30,- € pr. måned, er forudbetalt og skal betales senest den 20. i måneden.

Børnene kan kun køre med mellem hjem og børnehave og tilbage igen. Der er ingen transport til eventuelle legekammerater, bedsteforældre e.lign.

I tilfælde af dårligt vejr, f.eks. isslag, kan det hænde bussen ikke kører, men forældrene vil blive ringet op og informeret herom og det selvfølgelig rettidigt inden barnet skulle have været med bussen.

I skolernes ferier, hvor børnehaven har åbent, vil forældrene blive spurgt om deres barn/børn skal med bussen. Hvis der ikke er så mange børn tilmeldt, bliver der lavet en speciel busplan for den periode. Hvis bussen ikke kører pga. for få børn, vil forældrene blive informeret og tilbudt at få hentet og bragt barnet med taxa. Vi appelerer dog til kun at benytte dette tilbud i ”nødstilfælde”, da det er en dyr form for transport. Vi er også gerne behjælpelig med arrangere samkørsel.
Børnehaven er ikke lukket selvom bussen ikke skulle køre. 

Desuden gør vi opmærksom på, at forældrene er ansvarlige for at børnene står rettidigt ved afhentningsstedet.

Søskendebørn må af sikkerheds grunde ikke hente eller bringe børnenehavebørnene fra/til bussen, med mindre de går i 5. klasse eller der over.