Forældrekaffe

 

Da børnehaven hovedsagelig har børn, der bliver hentet og bragt af børnehavebussen, har vi ikke den daglige kontakt med forældrene, som vi synes er meget vigtigt.
Derfor holder vi hver 1. fredag i måneden forældrekaffe, hvor forældrene kan komme og se børnehaven, få en kop kaffe og et stykke kage og lære andre forældre at kende. Sjældne gange bliver forældrekaffen skubbet til en anden fredag.

Datoerne for forældrekaffe kan ses her