Forældresamtaler

Vi tilbyder en "opstarts" samtale ca. 3 måneder efter barnet er begyndt i børnehave.

En gang årligt, i januar/februar, får alle forældre tilbudt en samtale. Samtalen varer ca. en halv time, hvor vi fortæller om barnet, trivsel, sprog, motorik mm.

En gang årligt udfylder vi TRAS (tidlig registrering af sproglig udvikling), der også vil blive gennemgået på den årlige samtale.

Alle forældre har selvfølgelig hele året mulighed for at bede om en samtale.