Værdigrundlag og menneskesyn

Værdigrundlag
I Ørsted børnehave ønsker vi at arbejde ud fra et anerkendende værdigrundlag og vi tilstræber, at børn og forældre føler sig trygge i børnehaven. Tryghed er en vigtig faktor for trivsel, udvikling og også en god grobund for et godt læringsmiljø. Der ud over ønsker vi at skabe en hverdag, der bygger på ligeværdighed, rummelighed og åbenhed.

Menneskesyn
Vi er af den opfattelse, at det enkelte menneske er et medmenneske, der er unikt og har en værdi i sig selv. Og af den grund har mennesket krav på at blive behandlet med respekt og blive set som en ligeværdig person.
Vi mener, at mennesket er kompetente væsener, der kan give udtryk for deres følelser og behov. Mennesket er socialt, kreativt, kærligt og aktivt, hvis det får lov til at være det.

Vi mener, at mennesket udvikles i et dialektisk samspil med sin omverden, at det er principielt socialt, at menneskets udvikling sker på grund af og igennem dets deltagelse i omverdenen. Og at det udvikler sig i relation til andre, både i samspillet med andre og som et selvreflekterende individ. Ligeledes udvikler det sig i en dynamisk proces hele livet og er således i et afhængighedsforhold til andre, for at kunne blive sig selv.