Barnets alsidige personlige udvikling

Vi ønsker at udvikle og understøtte barnet, så det bliver en selvstændig person med selvværd og selvtillid. Med udgangspunkt i barnet, vil vi vise det betyder noget for fællesskabet, lade det får succesoplevelser, støtte op om dets nysgerrighed, interesse og ideer, lære det egne grænser at kende og accepterer andres og møde barnet på dets eget niveau.

Det gør vi ved at acceptere og forstå barnets følelser, være nærværende voksne og være støttende og lyttende og støtte barnets udvikling til en høj grad af selvstændighed.

Det betyder vi laver små samlinger, laver rundkreds hver dag, børnerundkreds, aktiviteter i små grupper, børnehavemapper med fokus på hvad barnet er god til, være fysisk tilstede når vi spiser, tager tøj af og på og animere børnene til at prøve først selv.