Naturen og naturvidenskab

DSCN0458

Vi ønsker at barnet opnår kendskab, viden og respekt for naturen, så med udgangspunkt i barnet, vil vi støtte barnet i at opleve glæde ved at være i naturen, give barnet mulighed for at erfare naturen som rum for leg og fantasi, lære barnet respekt for naturen og miljøet, give barnet kendskab til årstider og dyr og støtte barnet i tilegnelse af naturvidenskaben på en legende måde.

Det vil vi gøre ved at give rum og mulighed for fysisk udfoldelse, at vi er gode rollemodeller, at vi giver barnet naturoplevelser, at barnet kan deltage i og få lov til at være undersøgende og nysgerrig, at vi giver plads til store og små aktiviteter og at vi giver barnet tid til egen eksperimenter.

Det betyder vi planlægger projekter/temaer omkring naturen, at vi iagttager årstidernes skiften, at vi laver bål, at vi tager på ture i naturen og at naturvidenskaben er en del af dagligdagen.