Sprog og læsning

Vi ønsker barnet skal lære, at bruge sproget til at sætte ord på følelser, ønsker, handlinger og behov på sit 1. sprog og på sit andet sprog få udviklet et sprogligt niveau, så det kan føre de mest almindelige samtaler på dansk.

Med udgangspunkt i barnet vil vi give barnet mulighed for at opleve glæden ved sproget, støtte og styrke barnets sproglige udvikling, gøre barnet nysgerrig efter at lege med sproget, støtte barnet i at være lyttende og udfordre barnet til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.

Det vil vi gøre ved at sproget bruges meget i dagligdagen, at vi skaber ro til kommunikation, at vi sætter ord på handling, at vi styrker børnenes sproglige opmærksomhed gennem leg/sanglege, at børnene får mulighed for at fremkomme med deres egen mening og at vi voksne er gode rollemodeller.

Det betyder at vi synger og læser med børnene på dansk, at vi afholder rundkreds hver dag, at vi holder børnerundkreds, at vi øver/spiller teater, vi har små læsegrupper under hensyntagen til børenens sproglige niveau, at vi sætter fokus på opdagende skrivning, tal og bogstaver og at vi årligt udfylder TRAS.