Krop og bevægelse - børns sansemotoriske udvikling

DSCN0466

Med udgangspunkt i barnet vil vi gerne give barnet mulighed for at tilegne sig viden om sin egen krops muligheder og begrænsninger, skabe et miljø hvor barnet har mulighed for at styrke sin fin og grovmotorik og give barnet mulighed for at opleve glæde ved at bruge sin krop.

Det vil vi gøre ved at bruge legepladsen og salen dagligt, være gode rollemodeller og tænke motorikken med ind i de projekter/temaer vi planlægger.

Det betyder vi tilbyder legetøj der udfordrer brugen af kroppen, laver gymnastik en gang om ugen, synger sanglege til den daglige rundkreds, at vi klippe/klistre, at vi tidligt inviterer børnene til at tegne/skrive, vi er dagligt på legepladsen og at vi indretter børnehavens legeplads så den udfordre børnenes motorik.