Sociale kompetencer

Vi ønsker at styrke barnet i, at kunne begå sig i forskellige former for fællesskaber. Vi ønsker at styrke barnet evner til at sætte sig ind i andre følelser, i at kunne sige til og fra i større sammenhænge, give barnet muligheden for at opleve glæde ved fællesskabet, give barnet redskaber til at skabe venskaber/fællesskaber, give barnet redskaber til selv at kunne løse konflikter og støtte op om dets nysgerrighed, intresse og ideer.

Det vil vi gøre ved at skabe miljøer, hvor barnet føler sig tryg, lade barnet få succesoplevelser, vise barnet det betyder noget for fællesskabet, være nærværende, støttende og lyttende voksne, forstå og acceptere barnets følelser og være sociale rollemodeller.

Det betyder vi laver rundkreds hver dag, laver små legegrupper, laver fælles aktiviteter/projekter, vi laver ture på tværs af grupperne.