Leg og læring

I Ørsted Børnehave vælger vi, at se læring som alt det nye børnene tilegner sig, både i voksen styret læring, i legen, i garderoben, ved at iagttage større børn osv. Læring er altså efter vores mening ikke kun noget, der sker når voksne sætter noget i gang - barnet er selv medskaber af egen læring.

Vi vil tilstræbe, at skabe gode læringsmiljøer, hvor børnene selv, via aktivt samspil mellem voksne og andre børn får tilegnet sig viden, da hvert barn har sin egen læringsstil.
Vi ser det som vores opgave, at skabe muligheder for, barnet kan bevæge sig fra det, som det ikke kan, til det, det kan. Eller sagt på en anden måde: ”Pædagogikken skal orientere sig mod morgendagen i barnets udvikling og vende sig bort fra dagen i går”.

Efter vores mening er leg kendetegnet ved motivation indefra. Leg er ofte forbundet med spænding, interesse og lystfølelse og har derfor stor tiltrækningskraft. Legen er for barnet et mål i sig selv og kan derfor fungere som en god forudsætning for læring og motivere til aktivitet.