Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi vil støtte barnet i at tilegne sig kendskab til forskellige kulturer og traditioner samt at få indblik i forskellige udtryksformer. Det vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i vores dansk/tyske kultur, lærer barnet respekt for andre kulturer, give mulighed for at arbejde med forskellige kunstformer og at vi styrker barnets kreative, musiske udfoldelser.

Det vil vi gøre ved at vi fastholder vore danske og tyske traditioner, at vi har aktiviteter og projekter med kulturelle temaer, at vi giver mulighed for forskellige udtryksformer, såsom teater, dans, musik, billedkunst, moderne medier,  give adgang til forskellige materialer og redskaber og tid og rum til fordybelse.

Det betyder vi tager på besøg på museer, kirker og teatre, vi fejre højtiderne efter både dansk og tysk tradition og følge deres skikke, at vi besøger biblioteket, at vi tilbyder værkstedsaktiviteter og vi tager på besøg i vores nærmiljø.