HELDAGSSKOLE LIGHT

Treja Danske (Heldags)Skole – den nye SFO på Treja Danske Skole

Grundtanke

Vi vil gerne øge kvaliteten på skolefritidsområdet igennem et forbedret tilbud, der ikke kun sigter på de forældre, der har et pasningsbehov.

Vi vil tiltale alle elever på alle alderstrin med et helt nyt koncept. Vi vil prøve at bevæge os væk fra en ren SFO til et mere heldagsskolelignende tilbud. Det er tiltænkt, at aktiviteterne bæres af SFO-personalet, lærere og forældre i fællesskab.

Her et lille udpluk fra vores idekatalog:

 • lektiecafe

 • tæt samarbejde med indskolingsfasen omkring emnearbejde

 • musik- og idrætsaktiviteter

 • workshops af forskellig art: Håndarbejde, billedkunst, madlavning

 • it: minikurser i brug af forskellige programmer

videoredigering

iPad i mange forskellige sammenhæng

 • digital foto og billedbehandling

 • udendørsaktiviteter – oprette et udendørs klasseværelse til natur og teknik m.m.

 • Aldersintegrerede grupper – store og små elever lærer med hinanden og fra hinanden

 • Glidende overgang til Ungdomsforeningens arbejde og tilbud

Formål

 • At styrke fællesskabet og samhørighedsfølelse blandt eleverne på tværs af klasserne

 • At give eleverne mulighed for at bruge det danske sprog i mange forskellige sammenhæng  og dermed forbedre deres sprogfærdighed

 • At fremme og imødekomme elevernes naturlige nysgerrighed

 • At udvikle elevernes viden og erfaringsverden