SSW Treja

Mindretallets politiske parti!

SSW er mindretallets politiske parti, men vi er derud over regionalt dybt forankret og dermed også et godt regional alternativ til de andre partier.

I mange kommuneråd, i kredsdagene og nu også i landdagen arbejder vores politiske repræsentanter hovedsagelig, men ikke kun, for mindretallet . SSW arbejder for hele Slesvig Holsten med særlig fokus på Sydslesvig og det danske mindretal. Uden SSW havde vi ikke opnået ligestilling for vores danske skoler og ikke de tilskud på daginstitutions-bibliotek-voksenundervisning- og sundhedsområdet som vi for nu.

I Treja er vi 17 medlemmer i partiet og har en SSW repræsentant i kommunerådet.