Samarbejdsrådsmøde i børnehaven

Moededato
Start:
onsdag 29.10.2014 kl. 14.30
 

Kære forældre

I inviteres hermed til samarbejdsrådsmøde i børnehaven

onsdag den 29. oktober 2014 kl. 14:30

 

Dagsorden:

1. Informationer fra formanden

2. Ansøgning til Styrelsn ang. opblødning af skolekreds (Wittbek og Ostenfeld)

3. Forældreønske om forlænget åbningstid

4. Ny dato og dagsordenpunkter for møde i Treja-gruppen

5. Datoer for resten af børnehaveåret.

6. Evt.

 

Venlig hilsen

Jörg ThomsenSamarbejdsrådsformand